Všeobecné zásady montáže posuvného hp systému

Rámový systém - zasklievanie balkónov a lodžií

Rámový systém – zasklievanie balkónov a lodžií

Zásady spolupráce:
Na základe osobnej alebo telefonickej dohody, Vám zašleme technický popis systému, zoznam profilov, a ceny.

Zásady merania:
Presné zameranie stavebného otvoru je v prípade posuvného systému veľmi dôležité. Šírku aj výšku otvoru je potrebné zmerať na viacerých miestach. Pri meraní je potrebné použiť vodováhu na zistenie nerovností. Pomocou vodováhy treba zamerať rovinu a od tejto roviny treba zamerať výšku otvoru. Vodováhou zistíme aj kolmosť bočných stien a tým aj prípadné nerovnosti, ktoré majú vplyv na celkovú šírku posuvov. V zásade platí, že správne zameranie stavebného otvoru predchádza neskorším problémom pri montáži.

Spôsob objednávania:
Objednávka je prijatá v písomnej forme faxom alebo elektronickou poštou na predtlačenom formuláre s údajmi o celkovej šírke, výške, počte okien (dverí), farbe, spôsobe otvárania a výplni. Na základe potrebných údajov je vypracovaná zálohová faktúra. Termíny dodávky tovaru potvrdíme po prijatí objednávky. Dodacie lehoty sú pri štandartnej objednávke do 14 dní. Na rôzne farby alebo výplne sa dodacia lehota stanovuje individuálne. (cca 4 – 6 týždňov)

Dodávka tovaru:
Objednaný tovar je po úhrade zálohy vyrobený a expedovaný špeditérskej firme (M&G Express). Dopravu hradí objednávateľ.

Príprava na montáž

Príprava na montáž

Príprava na montáž:
narezanými profilmi je dodávaný zoznam profilov a rozmery výplne (u lodžií). Podľa týchto rozmerov sa objedná výplň. Pred skladaním jednotlivých krídel si treba uvedomiť spôsob otvárania a prípadne si otváranie nakresliť – značne to uľahčí skladanie. V prvej fáze je potrebné v prípade skla hrúbky 4mm natiahnuť na sklo gumené tesnenie. Tesnenie treba začať nasúvať na sklo tak, aby spoj tesnení bol v hornej časti skla. Na rohoch skla treba odstávajúce tesnenie zastrihnúť pod 45o uhlom. Podľa počtu okien osadíme do spodných HP profilov kolieska podľa obrázka. Štetinové tesnenie nasunieme do drážok v HP, SP a DP. V ďalšej fáze si treba pripraviť L – ká zoskrutkovaním profilov HP a SP priloženými nerezovými skrutkami s hlavou na výmenný krížový nástavec P2. Doporučujeme používať elektrický skrutkovač s príslušným momentom. Profil SP treba otočiť zámkom v zmysle otvárania. ( podľa nákresu vľavo alebo vpravo ) Pripravené sklo s tesnením si položíme na podložku naležato a zmontované profily nasadíme na sklo zatlačením na SP profil. Gumovým kladivom klepneme na HP aby sme sklo s tesnením dostali do drážky HP profilu.
V tejto fáze skladania máme zloženú polovicu okna. Vezmeme druhý HP profil a gumovým kladivom doklepneme profil na doraz a zaskrutkujeme. Pretočíme sklo, aby sme mohli nasadiť druhý SP (u stredného okna) prípadne KP ( u krajného okna ). Zaskrutkujeme a nasadíme krytky otvorov dodávané k profilom.

Montáž dolnej koľajnice:

Montáž dolnej koľajnice

Montáž dolnej koľajnice

Spodnú koľajnicu osadíme na miesto montáže a skontrolujeme vodováhou. Nivelovanie profilu je veľmi dôležité pre bezproblémové zatváranie posuvov. V prípade nerovností použijeme podložky z nehrdzavejúceho materiálu ( plast, hliník ). Po nivelizácii profilu uchytíme koľajnicu podľa podkladu natĺkacími hmoždinkamy, samoreznýmy skrutkami alebo nitmi približne každých 50 – 70 cm podľa typu spojovacieho materiálu a umiestnenia posuvov. V spodnej koľajnici je ďalej potrebné navŕtať drenážne otvory približne 0,5 – 1m (len v exteriéry). Pod spodnú koľajnicu podľa prípadu použijeme parapety.

Montáž hornej koľajnice:
Horná vodiaca koľajnica musí byť namontovaná rovnobežne so spodnou koľajnicou v jednej vertikálnej osi. Prípadná odchýlka by nemala presiahnuť +/- 5o. Je veľmi dôležité dodržať rovnakú vertikálnu vzdialenosť medzi oboma koľajami. Ako pomôcku použijeme DP, ktorý nám presne vymedzí výšku a okná sa budú dať bezproblémovo nasadiť a posúvať. Je dôležité aby sa HP pohyboval v rozšírenej časti vodiacej koľajnice.
V prípade nedodržania tejto podmienky je riziko vypadnutia posuvov pri nedostatočnom zasadení HP profilu do koľaje v exteriéry v kritických situáciách veľké. Ak je dodržaná táto podmienka, tak okná sú bezpečne uchytené, dajú sa nasadiť a v prípade vetra nevydávajú žiadne rušivé zvuky.

Montáž dorazových profilov:
DP sa montujú s ohľadom na smer otvárania. Zásada pri určovaní smeru otvárania je – vždy z pohľadu zvnútra sa určuje smer otvárania t.j. ak sa otvára posuv zľava do prava, tak madlo je namontované na ľavom posuve, ktoré je na koľajnici najbližšie vo vnútry. DP namontujeme po nasadení všetkých posuvov tak, aby boli posuvné krídla zapustené v štetinovom tesnení v DP. V prípade potreby použijeme podložky a vzniknutú medzeru zapucujeme omietkou, akrylovým tmelom. Na strane „pevného krídla“ navŕtame vrtákom O 4,1mm otvor cez DP aj do prvej steny KP.
Do tohto otvoru vložíme zaisťovací kolíček. Na najvnútornejšom posuve namontujeme úchytku v ergonomickej výške na KP, otvory treba vŕtať do drážky v profile, ktorá je na to určená.

Montáž dorazových profilov

Montáž dorazových profilov

Nasádzanie posuvov:
Jednotlivé posuvné krídla nasadzujeme v poradí – od vonkajších posuvov k vnútorným posuvom. Najprv krídlo vsadíme do hornej koľajnice čo najvyššie a položíme na spodnú koľajnicu. Ak máme nasadený prvý posuv, tak prejdeme po celej dráhe a skontrolujeme vôlu medzi krídlom a horným profilom či je dostatočne hlboko vsadený v koľajnici. Z bezpečnostného hľadiska je nevyhnutné vykonať tento úkon s jedným krídlom, lebo v prípade veľkej vôle medzi koľajou a HP by mohli posuvy nekontrolovateľne vypadnúť a niekoho zraniť. Ak je všetko v poriadku tak pokračujeme v nasádzaní krídel ďalej, tak aby sa jednotlivé SP navzájom prekrývali.

Nasádzanie posuvov

Nasádzanie posuvov

Nasádzanie posuvov

Nasádzanie posuvov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečná kontrola:
Vyskúšame všetky krídla, pri zatvorení posuvov treba skontrolovať vzájomné prekrytie SP, v prípade vytvorenia V-čka treba podložiť spodnú koľaj aby sa V-čko odstránilo. Tento úkon treba robiť premyslene lebo korekcia jedného krídla môže ovplyvniť ostatné krídla a aj vôlu medzi horným HP a hornou koľajnicou. Treba skontrolovať možnosť nasádzania a vysádzania krídel. Po celkovej kontrole funkčnosti posuvov začistíme špáry, povysávame nečistoty a špony z vŕtania.

Niektoré prípady montáže:
V prípade, montáže spodnej koľajnice na trubkové zábradlie si pomôžeme pomocným L – profilom Pri nerovnom povrchu si urobíme rovinu pomocou Al. jackla 50/30/2, ktorý podložíme dištančnými podložkami. Medzery medzi jacklom a povrchom utesníme PUR penou. Al. parapety prekryjú pôvodný podklad aj PUR penu. Parapety uchytíme spolu s koľajnicou do jacklu samoreznými skrutkami.

Niektoré prípady montáže

Niektoré prípady montáže

Vyberte si to najlepšie – máme riešenie na mieru! Kontaktujte nás!