Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom COR 60

Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom COR 60,
sklo max. 46mm, RW = max. 48 dB, Uw = od 1,0 (W/m2K).

Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom COR 60Predstavuje jednoduchý, ekonomický a univerzálny systém pántového okna, spĺňajúci vysoké požiadavky, ktorý bol vyvinutý s cieľom uspokojiť  požiadavky konkrétneho trhového segmentu. Konštrukčná hĺbka rámu 60 mm a hodnota tepelnej priepustnosti na ráme je od1.0 W/m²K, čím je schopná vyhovieť rôznej klimatickej záťaži a požiadavkám energetickej účinnosti. Jednoduchosť montáže systému Cor-60 znamená nižšiu potrebu  pracovnej sily, možnosť výrobu industrializovať, z čoho vyplýva šetrenie času a nákladov. Kapacita zasklenia až do 46 mm, umožňuje použitie energeticky úsporných okien a zasklievanie pozostávajúce z okien s veľkou hrúbkou skla čo poskytuje systému vynikajúce  tepelné i akustické vlastnosti. 

Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom COR 60 Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom COR 60